Danh mục các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 2023 mới cập nhật mới nhất
7/26/2023 10:21:45 AM
hathuctron ...

Dưới đây là tổng hợp danh mục tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 2023 tính đến thời điểm hiện tại

Tính đến thời điểm hiện tại danh mục tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 2021, thì nước ta có đủ hệ thống quy chuẩn xây dựng có hiệu lực, ban hành sẽ thống kê ngay tại đây. Tuy nhiên, nên lưu ý đến một vài kí hiệu sau:

  • QC: Quy chuẩn
  • QĐ: Quyết định
  • QCVN: Quy chuẩn Việt Nam
  • QCXDVN: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam
  • TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
  • TCXD: Tiêu chuẩn xây dựng
  • TCXDVN: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
  • TCN: Tiêu chuẩn ngành

Danh mục tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 2023 do Bộ Xây Dựng ban hành:
 

TT Số hiệu văn bản Tên quy chuẩn Năm ban hành
1   Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Tập I 1996
2   Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Tập II 1997
3   Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Tập III 1997
4 QĐ 47/1999/QĐ-BXD Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình 1999
5 QCVN 02:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng  
6 QCXDVN 05:2008/BXD Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam nhà ở và công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khỏe 2008
7 QCVN 03:2009/BXD Qui định loại và cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm công trình xây mới và cải tạo sửa chữa. 2009
8 QCVN 03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị 2013
9 QCVN 09:2013/BXD  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả 2013
10 QCVN 17:2013/BXD  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời 2013
11 QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng 2014
12 QCVN 12:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng 2014
13 QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng 2014
14 QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật 2016
15 QCVN 09:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả 2017
16 QCVN 08:2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình tàu điện ngầm 2018
17 QCVN 13:2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ôtô 2018
18 QCVN 17:2018/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời 2018
19 QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng 2019
20 QCVN 04:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư 2019
21 QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 2019
22 QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình  

Danh mục tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành mới nhất 2023

1. Tiêu chuẩn về các vấn đề chung

TT Số hiệu văn bản Tên tiêu chuẩn Năm ban hành
1. Thuật ngữ – Phân loại công trình – Thông số thiết kế
1 TCVN 3905:1984 Nhà ở nhà công cộng-Thông số hình học. 1984
2 TCVN 3904:1984 Nhà của các xí nghiệp công nghiệp – Thông số hình học. 1984
3 TCVN 3906:1984 Nhà công nghiệp – Thông số hình học. 1984
4 TCVN 4391:1986 Khách sạn du lịch-Xếp hạng. 1986
5 TCVN 4923:1989 Phương tiện và biện pháp chống ồn-Phân loại. 1989
6 TCVN 2748:1991 Phân cấp công trình xây dựng – Nguyên tắc chung. 1991
7 TCXD 13:1991 Phân cấp nhà và công trình dân dụng-Nguyên tắc chung. 1991
8 TCVN 5713:1993 Phòng học trường phổ thông cơ sở – Yêu cầu vệ sinh học đường. 1993
9 TCXD 213:1998 Nhà và công trình dân dụng – Từ vựng – Thuật ngữ chung. 1998
10 TCVN 5949:1998 Âm học – Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư-Mức độ ồn tốI đa cho phép. 1998
11 TCXD 204:1998 Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mốI cho công trình xây dựng mới. 1998
12 TCXDVN 300:2003 Cách nhiệt – Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu-Thuật ngữ. 2003
13 TCXDVN 299:2003 Cách nhiệt – các đại lượng vật lý và định nghĩa. 2003
14 TCXDVN 306:2004 Nhà ở và công trình công cộng – Các thông số vi khí hậu trong phòng. 2004
15 TCXDVN 339:2005 Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà – Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian. 2005

2. Bản vẽ xây dựng và kiến trúc

1 TCVN 2: 1974 Hệ thống tài liệu thiết kế- Khổ giấy. 1974
2 TCVN 3: 1974 Hệ thống thiết kế tài liệu – Tỷ lệ. 1974
3 TCVN 5: 1978 Hệ thống tài liệu thiết kế-Hình biểu diễn, hình chiếu, hình cắt, mặt cắt. 1978
4 TCVN 11: 1978 Hệ thống tài liệu thiết – Hình chiếu trục đo. 1978
5 TCVN 3986:1985 Ký hiệu chữ trong xây dựng. 1985
6 TCVN 6085:1985 Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công và kết cấu chế tạo sẵn. 1985
7 TCVN 3988:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc trình bày những sửa đổI khi vận dụng tài liệu thiết kế. 1985
8 TCVN 3990: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc thống kê và bảo quản chính hồ sơ thiết kế xây dựng. 1985
9 TCVN 192: 1986 Kích thước ưu tiên. 1986
10 TCVN 4455:1987 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc ghi kích thước, Chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ kỹ thuật. 1987
11 TCVN 4614:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Các bộ phận cấu tạo ngôi nhà-Ký hiệu quy ước trên bản vẽ xây dựng. 1988
12 TCVN 4609: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Đồ dùng trong nhà-Ký hiệu quy uớc thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà. 1988
13 TCVN 142:1988 Số ưu tiên và dãy số ưu tiên. 1988
14 TCVN 5571:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Bản vẽ xây dựng và khung rên. 1991
15 TCVN 5570:1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Bản vẽ xây dựng – Ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ. 1991
16 TCVN 5568:1991 Điều hợp kích thước theo modul trong xây dựng-Nguyên tắc cơ bản. 1991
17 TCVN 8-1993 Các nét cắt. 1993
18 TCVN 4:1993 Ký hiệu bằng chữ của các đạI lượng. 1993
19 TCVN 7:1993 Ký hiệu vật liệu. 1993
20 TCVN 6082:1995 Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc-Từ vựng. 1995
21 TCVN 6079:1995 Bản vẽ xây dựng và kiến trúc- Cách trình bày bản vẽ- Tỷ lệ. 1995
22 TCVN 5896:1995 Bản vẽ xây dựng-Các phần bố trí hình vẽ chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ. 1995
23 TCVN 6080:1995 Bản vẽ xây dựng – Phương Pháp chiếu. 1995
24 TCVN 6081: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng-Thể hiện các tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn-nguyên tắc chung. 1995
25 TCVN 5897:1995 Bản vẽ kỹ thuật-Bản vẽ xây dựng –Cách ký hiệu các công trình và bộ phận công trình ký hiệu các phòng các diện tích khác. 1995
26 TCVN 6003:1995 Bản vẽ xây dựng –Cách ký hiệu công trình và bộ phận công trình. 1995
27 TCVN 6084:1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng – Ký hiệu cho cốt thép xây dựng. 1995
28 TCVN 5895: 1995 Bản vẽ kỹ thuật-Bản vẽ xây dựng-Biểu diễn các kích thước mô đun, các đường lướI mô đun. 1995
29 TCVN 6083:1995 Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép. 1995
30 TCVN 6078:1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng – Bản vẽ lắp ghép các kết cấu xây dựng. 1995
31 TCVN 5898:1995 Bản vẽ xây dựng và công trình dân dựng – Bản thống kê cốt thép. 1995
32 TCXD 214:1998 Bản vẽ kỹ thuật-Hệ thống ghi mã và trích dẫn(Tham chiếu) cho bản vẽ xây dựng và các tài liệu có liên quan. 1998
33 TCVN 223:1998 Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung để thể hiện. 1998
34 TCXD 212:1998 Bản vẽ xây dựng-Cách vẽ bản vẽ kiến trúc phong cảnh. 1998
35 TCVN 8-20:2002 Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn-Phần 20: Quy ước cơ bản về nét vẽ. 2002
36 TCN 119-2002 Thành phần nội dung và Khối lượng lập thiết kế công trình thủy lợi. 2002
37 TCVN 7286: 2003 Bản vẽ kỹ thuật-Tỷ lệ. 2003
38 TCVN 8-30:2003 Bản vẽ kỹ thuật – nguyên tắc chung về biểu diễn- Phần 30: Quy ước cơ bản về hình chiếu. 2003
39 TCVN 8-40:2003 Bản vẽ kỹ thuật – nguyên tắc chung về biễu diễn-Phần 40: Quy ước cơ bản về mặt cắt và hình cắt 2003
40 TCVN 7287:2003 Bản vẽ kỹ thuật – chú dẫn phần tử. 2003
41 TCXDVN 340:2005 Lập hồ sơ kỹ thuật- Từ vựng- Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật-Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ. 2005
42 TCVN 8-50:2005 Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn – Phần 50: Quy ước cơ bản nét vẽ. 2005
43 TCVN 8-21:2005 Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn – Phần 21: Chuẩn bị các nét vẽ cho hệ thống CAD. 2005
44 TCN 21-2005 Bản vẽ thủy lợI – Các nguyên tắc trình bày. 2005
45 TCVN 4614:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Các bộ phận cấu tạo ngôi nhà-Ký hiệu quy ước trên bản vẽ xây dựng. 2012
46 TCVN 5671:2012 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Hồ sơ thiết kế kiến trúc. 2012

Tiêu chuẩn về quy hoạch, khảo sát và trắc địa.

1. Tiêu chuẩn quy hoạch

TT Số hiệu văn bản Tên tiêu chuẩn Năm ban hành
1 TCVN 4092:1985 Hướng dẫn thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông trường. 1985
2 TCVN 4417:1987 Quy trình lập hồ sơ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng. 1987
3 TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế. 1987
4 TCVN 4616:1987 Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp-Tiêu chuẩn thiết kế. 1987
5 TCVN 4418:1987 Hướng dẫn lập đồ án quy hoạch xây dựng huyện. 1987
6 TCVN 4448:1987 Hướng dẫn lập quy hoạch xây dựng thị trấn huyện lỵ. 1987
7 TCVN 4454:1987 Quy hoạch xây dựng điểm dân cư ở xã, hợp tác xã-Tiêu chuẩn thiết kế. 1987
8 TCXDVN 362:2005 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế. 2005

2. Về khảo sát

1 TCN 20:1984 Quy trình khảo sát thiết kế sửa chữa nâng cấp đường ô tô 1984
2 TCVN 4119:1985 Địa chất thủy văn – Thuật ngữ và định nghĩa. 1985
3 TCN 13:1985 Quy trình khảo sát địa chất công trình để thiết kế và khảo sát các công trình ngầm. 1985
4 TCVN 4419:1987 Khảo sát cho xây dựng – nguyên tắc cơ bản. 1987
5 TCXD 161: 1987 Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng. 1987
6 TCXD 160: 1987 Khảo sát địa kỹ thuật, Phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc. 1987
7 TCVN 171:1987 Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt sụt lở. 1987
8 TCN 83:1991 Quy trình xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào hố khoan. 1991
9 TCVN 5747: 1993 Đất xây dựng – Phân loại. 1993
10 TCN 116:1999 Thành phần Khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi. 1999
11 TCVN 263-2000 Quy trình khảo sát đường ô tô 2000
12 TCN 259:2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình. 2000
13 TCN 262:2000 Quy trình khảo sát thiết kế nền đường Ô tô đắp trên đất yếu 2000
14  TCN 115:2000 Thành phần, nội dung, và Khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi. 2000
15 TCXDVN 270:2002 Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá. 2002
16 TCN 118:2002 Thành phần, nội dung và Khối lượng lập dự án đầu tư thủy lợi. 2002
17 TCN 4:2003 Thành phần nội dung, Khối lượng điều tra khảo sát và tính toán khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi. 2003
18 TCN 145:2005 Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế xây dựng. 2005
19 TCXDVN 194:2006 Nhà cao tầng – công tác khảo sát địa kỹ thuật. 2006
20 TCXDVN 366:2006 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst. 2006

3. Về trắc địa

1 TCXD 203:1997 Nhà cao tầng: Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công. 1997
2 TCXDVN 309:2004 Công tác trắc địa trong công trình xây dựng – Yêu cầu chung. 2004
3 TCXDVN 364:2006 Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình. 2006
4 TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung 2012
5 TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình 2012
6 TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng. Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công. 2012

Vẫn còn nội dung phía dưới, bạn hãy ấn nút để xem tiếp nhé...